Hvem vi er

Vi er kilden til god innsikt innen risikostyring, compliance og internrevisjon. Vi gir medlemmer et solid faglig fundament og styrker kunnskapen om styring og kontroll i private og offentlige virksomheter.

Hva gjør vi

Vi tilbyr arenaer for erfaringsutvekslinger og læringsplattformer for medlemmer. Vi tildeler tittelen “Diplomert internrevisor” og andre internasjonale sertifiseringer.

Hvordan gjør vi det

Vi formidler fagstoff, utvikler veiledninger og deler verktøy under mottoet “Fremskritt gjennom deling av kunnskap”. Vi tilbyr aktiviteter som skal fremme samhandling på tvers av fagområdene.

Kommende arrangement

juli 2020

august

Eksempel på rullerende bilderekke

Meld deg inn i dag
Norsk evalueringsforening gir tilgang til et faglig fellesskap på evalueringsområdet.
Les mer
Evalueringsstandarder
Mange nasjonale evalueringsforeninger og supranasjonale organisasjoner har utarbeidet nyttige standarder for god evalueringspraksis.
Se mer på vår oversikt.
Les mer
Previous
Next